YOĞUNLAŞTIRILMIŞ EĞİTİM

100 SAAT

Bu modül, diğer modüllerden bağımsız olarak hızlandırılmış Maya eğitimidir. Temel olarak modelleme, rigleme, animlendirme, ışık, kamera ve render ayarları konularında eğitim verilir. Bu modülde alınacak eğitimler genel başlıklar halinde şu şekildedir:

  • Autodesk Maya programı arayüzü eğitimi
  • Low poly modelleme eğitimi
  • Riglemenin temelleri
  • Animlendirmenin temelleri
  • Işık ayarları
  • Kamera ayarları
  • Render ayarları
Maxon Cinema 4d Eğitimi
YUKARI